Hàng ngàn tư vấn viên tiền gửi là Nhân viên Ngân hàng luôn sẵn sàng tư vấn về các sản phẩm Huy động vốn cho bạn: 

  • Một chạm là có thể tiếp cận đến hàng ngàn Tư vấn viên tiền gửi.
  • Xem tin và lựa chọn Tư vấn viên tiền gửi phù hợp.
  • Đa dạng ưu đãi và lãi suất cạnh tranh.

03 Bước để tìm tư vấn viên tiền gửi

1Chọn " Tiền gửi"
2Chọn tư vấn viên phù hợp
3Trao đổi thông tin qua Gọi/Chat để gửi tiền.

Ai là Tư vấn viên tiền gửi

Tư vấn viên tiền gửi là nhân viên tại các Tồ chức tín dụng (Ngân hàng) đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Hướng dẫn tìm Tư vấn viên tiền gửi