Hồi phục hạn mức thẻ tín dụng một cách nhanh chóng khi đăng tin đáo hạn thẻ tại Shaca:

  • Kết nối nhanh chóng với Người cung cấp dịch vụ với 03 bước.
  • Chi phí thấp nhất.
  • Được quyền lựa chọn hình thức đáo hạn phù hợp.
  • An toàn và bảo mật thông tin.

03 Bước để Đăng tin

1Đăng nhập tài khoản
2Chọn " Đăng tin"/"Thẻ tín dụng đến hạn" và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
3Trao đổi thông tin với Người cung cấp dịch vụ qua Gọi/Chat để tiến hành đáo hạn thẻ.

Ai sử dụng dịch vụ đáo hạn thẻ

Bất cứ cá nhân, tổ chức nào muốn được đáo hạn thẻ.

Hướng dẫn đáo hạn thẻ tín dụng