Hàng ngàn Khách hàng đến hạn thanh toán thẻ tín dụng cần bạn đáo hạn.

  • Kết nối nhanh chóng chỉ với 1 chạm.

  • Chi phí thấp nhất.

  • Được quyền lựa chọn hình thức đáo hạn phù hợp.

03 Bước để đáo hạn thẻ

1Chọn " Thẻ tín dụng đến hạn"
2Chọn đơn phù hợp
3Trao đổi thông tin qua Gọi/Chat để tiến hành đáo hạn

Ai là người cung cấp dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng

Bất cứ cá nhân, tổ chức nào cũng được thực hiện đáo hạn thẻ tín dụng cho Khách hàng và phù hợp với quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam.

Hướng dẫn thực hiện đáo hạn thẻ tín dụng