Dành cho Nhà đầu tư

20-08-2020

GÓI ĐẦU TƯ - THẾ CHẤP NHÀ, ĐẤT

Dành cho Nhà đầu tư

1. Định nghĩa: Gói đầu tư thế chấp bằng Nhà, đất: Là gói đầu tư khi cho vay được thế chấp bằng nhà, đất

2. Mô tả tài sản thế chấp: Shaca chỉ chấp nhận những Nhà, Đất ứng yêu cầu sau:

  • Sở hữu: Chủ sở hữu, không thuộc diện tranh chấp, giải phóng mặt bằng, quy hoạch. Nếu là căn hộ thì đã ra sổ.
  • Loại đất: Đất thổ cư, đất SXKD, đất nông nghiệp.
  • Hình thức thế chấp: Công chứng sang tên.

3. Thông tin đầu tư

Lãi suất đầu tư      

20%/năm. (Lãi suất bắt đầu tính từ ngày Shaca nhận tiền cộng (+) 01 ngày.)  

Kỳ hạn nhận lãi

Ngày 05 Tây hàng tháng.

Kỳ hạn nhận gốc       

Tối thiểu 90 ngày.

Nhận tiền gốc trước hạn                 

Phí phạt 10% số tiền gốc

Công thức tính lãi

(Số tiền gốc x lãi suất x số ngày thực tế)/365 ngày.


 ĐẦU TƯ NHANH CHÓNG

 AN TOÀN VỐN 100%

 LÃI SUẤT HẤP DẪN ĐẾN 20%/NĂM

 


BẠN CHƯA HÀI LÒNG ?

Xem thêm lựa chọn bên dưới  !!!

          

 

Xem thêm:

Hướng dẫn dành cho nhà đầu tư.

Vnexpress - Shaca ra mắt phiên bản kết nối nhu cần vay vốn.