Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản

Bước 1: Vào menu Quản lý chọn Nạp tiền:

 

Bước 2: Tại Menu nạp tiền lực chọn hình thức nạp tiền chuyển khoản hoặc online:

 

1. Khách hàng chuyển vào 1 trong các tài khoản sau:

Nội dung chuyển khoàn:

Mã số gói dịch vụ _Shaca_Số điện thoại

VD: 10 Shaca 0909.123.456

(Hiện Shaca đang cung cấp 04 mã số gói dịch vụ: 10, 25, 40, 100 tương ứng với gói 10 credit, 25 credit, 40 credit, 100 credit )

2. Shaca nhận báo có của ngân hàng sẽ cập nhật số credit tương ứng vào tài khoản có số điện thoại đã nhập trong nội dung chuyển khoản.

3. Shaca sẽ gửi thông báo đến khách hàng.

Số tài khoản:

Hướng dẫn mua Shaca - Credit

QUYỀN LỢI CŨA TÀI KHOẢN THƯỞNG

Tài khoản "Thưởng" là tài khoản mà bạn có được ngay khi đăng ký mở tài khoàn tại Shaca.

Với tài khoản này bạn chỉ được một số quyền lợi sau:

Xem được tối đa: Số tin đăng:
05 tin "Vay vốn" 02 tin "Tư vấn tiền gửi"
05 tin "Mở thẻ tín dụng" 02 tin "Tư vấn tiền vay"
05 tin "Thẻ tín dụng đến hạn"  

QUYỀN LỢI KHI MUA GÓI DỊCH VỤ CỦA SHACA

Khi mua gói dịch vụ bạn có thể xem các loại tin đăng về vay vốn, Mở thẻ tín dụng, Thẻ tín dụng đến hạn, hoặc đăng tin tư vấn tiền vay, tiền gửi theo quyền lợi có sẵn tuỳ theo từng gói dịch vụ.


SHACA - CREDIT DÙNG ĐỂ LÀM GÌ ?

  1. Xem tin đăng vay vốn.
  2. Đăng tin tư vấn tiền vay, tư vấn tiền gửi.
  3. Được hưởng nhiều chính sách ưu đãi cảu SHACA theo từng thời kỳ.

BƯỚC 1:   CHỌN GÓI SHACA - CREDIT PHÙ HỢP

Credit không có hạn sử dụng. Vì vậy, càng mua nhếu bạn càng tiết kiệm được càng nhiều.

BƯỚC 2: CHỌN HÌNH THỨC THANH TOÁN PHÚ HỢP

1. Khách hàng chuyển vào 1 trong các tài khoản sau:

Nội dung chuyển khoàn:

Mã số gói dịch vụ _Shaca_Số điện thoại

VD: 10 Shaca 0909.123.456

(Hiện Shaca đang cung cấp 04 mã số gói dịch vụ: 10, 25, 40, 100 tương ứng với gói 10 credit, 25 credit, 40 credit, 100 credit )

2. Shaca nhận báo có của ngân hàng sẽ cập nhật số credit tương ứng vào tài khoản có số điện thoại đã nhập trong nội dung chuyển khoản.

3. Shaca sẽ gửi thông báo đến khách hàng.

Số tài khoản:

Hướng dẫn sử dụng Credit

Kiểm tra số Credit tại Menu "Quản lý":

Số Credit này sẽ bị trừ dần khi bạn sử dụng Credit để xem hoặc đăng tin.