Hàng ngàn tư vấn viên cho vay là Nhân viên Ngân hàng, Nhà đầu tư luôn sẵn sàng tư vấn về các sản phẩm vay vốn cho bạn: 

  • Một chạm là có thể tiếp cận đến hàng ngàn Tư vấn viên cho vay.
  • Xem tin và lựa chọn Tư vấn viên cho vay phù hợp.
  • Đa dạng ưu đãi và lãi suất cạnh tranh.

03 Bước để tìm tư vấn viên

1Chọn " Tiền vay"
2Chọn tư vấn viên phù hợp
3Trao đổi thông tin qua Gọi/Chat

Ai là Tư vấn viên tiền vay

Là các Cá nhân, Tổ chức có nhu cầu và khả năng cho vay, bao gồm:
- Ngân hàng.
- Công ty tài chính.
- Tổ chức khác.
- Cá nhân.

Tất cả hoạt động cho vay phải phù hợp với quy định của Pháp luật Việt Nam.


Hướng dẫn tìm Tư vấn viên tiền vay