Hàng ngàn Khách hàng mở thẻ tín dụng đang đợi bạn Tư vấn:

  • Khách hàng đa dạng.
  • Thông tin rõ ràng.
  • Luôn Update khách hàng mới

03 Bước để mở thẻ cho Khách hàng

1Vào " Mở thẻ tín dụng"
2Lựa chọn đơn mở thẻ tín dụng phù hợp
3Trao đổi thông tin qua Gọi/Chat để duyệt mở thẻ tín dụng.

Ai phát hành thẻ tín dụng

Người phát hành thẻ tín dụng là các Tổ chức tín dụng, các Công ty tài chính.

Hướng dẫn tìm và mở thẻ cho Khách hàng