Kết nối ngay với Tổ chức phát hành thẻ trong 03 bước:

  • Đăng ký mở thẻ Online tại Shaca nhanh chóng và đơn giản.
  • Đa dạng Tổ chức phát hành thẻ cho bạn lựa chọn.
  • Đa dạng loại thẻ với nhiều khuyến mãi hấp dẫn.
  • Đa dạng hình thức thế chấp.

03 Bước để mở thẻ cho Khách hàng

1Đăng nhập tài khoản
2Chọn " Đăng tin"/"Mở thẻ tín dụng" và điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu
3Nhận thông tin từ Đơn vị mở thẻ. Nộp hồ sơ và nhận thẻ tín dụng

Ai được mở thẻ tín dụng

Các cá nhân đầy đủ năng lực hành vi dân sự, pháp luật Việt Nam.
Các Doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và hoạt động kinh doanh theo quy định của Pháp luật Việt Nam.


Hướng dẫn đăng ký mở thẻ tín dụng