Hàng ngàn đơn vay đang đợi bạn tư vấn

  • Nguồn khách hàng dồi dào đa dạng.
  • Cập nhật data khách hàng mới thường xuyên.

03 Bước để cho vay

1Chọn " Vay vốn"
2Lựa chọn đơn vay phù hợp
3Trao đổi thông tin qua Gọi/Chat để duyệt cho vay

Ai là người cho vay

- Các tổ chức tín dụng, công ty tài chính.
- Bất kỳ các cá nhân, tổ chức khác có nhu cầu cho vay.

Hướng dẫn cho vay tại Shaca